post

Styremøte 6/19

Kategori

Styremøter

Sist endret: 10. august 2019


Innkalling til Styremøte 6/19 hos Bane NOR Eiendom Schweigaardsgate 33, Oslo kl. 0900 – 1600

Saksliste Styremøte 06-19

Saksliste/dokumenter:

Sak 32.19 Referat fra Styremøte 5/19

Referat fra Styremøte 05-19 (1)

Sak 33.19 Strategisk diskusjon

Sak nr. 33.19 Underlag for strategisk diskusjon NfN

Sak 34.19 Ny hjemmeside

Sak 34.19 Status ny hjemmeside

Forecast Q4.2019

Sak 35.19 Faggrupper

191127 NfN medlemsmøter_faggrupper 2019

Sak 36.19 Møteaktiviteter Q1/2020

 

Sak 37.19 Eventuelt


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting