post

Styremøte 5/19

Kategori

Styremøter

Sist endret: 20. juni 2019


Innkalling til Styremøte 5/19 hos If, Drammensveien 264, Vækerø – Oslo, kl. 0830 – 1200

Saksliste Styremøte 05-19

Saksliste/dokumenter:

Sak 27.19 Referat fra Styremøte 4/19

20190616 Forslag Referat fra Styremøte 04-19 (1)

Sak 28.19 Faggrupper

191016 NfN medlemsmøter_faggrupper 2019

Sak 29.18 Strategisk diskusjon

Sak 29.19 Strategisk diskusjon

Sak 30.19 Ny hjemmeside

Sak 30.19 Ny hjemmeside. Status og anbefaling

Sak 30.19 Hjemmeside. Status etter tilbudsforespørsel

Regnskap pr 1. oktober 2019

Sak 31.19 Eventuelt


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting