post

Styremøte 5/18

Kategori

Styremøter

Sist endret: 22. november 2018


Innkalling til Styremøte 5/18 – 22.11.18 kl. 13:30 – 16:30 hos Lise, BaneNOR Eiendom
Etter møtet: Kl. 17:00 – ca. 19:00 Julemiddag på Fjøla, Østbanehallen.

Innkalling og Sakliste:

181122UtkastSaklisteStyremøte_5_18 (2)

36.18
Referat fra styremøte 4/18 sam ekstramøte for bare styremedlemmer

180919_UtkastReferat Styremøte_4_18

37.18
Økonomirapport

Økonomirappport pr. 08. november

38.18
Fokus og utvikling 2019

Sak nr 38-18 Fokus og utvikling 2019

181009ForslagTrendseminar

180704AvtaleNfN_Multiconsult (1)


39.18
Faggrupper
181122 NfN medlemsmøter_faggrupper 2018
181122 NfNs faggruppe for Workplace Management_oppsummering

40.18
Styrets Årsplan 2019

41.18
Eventuelt

 

Eventuell møtekoordinering med EuroFM-møter


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting