post

Styremøte 5/17

Kategori

Styremøter

Sist endret: 8. juni 2017


Innkalling til styremøte 5/17 – 08. juni kl. 13:00-16:00 (ramme)
Hos Henning, Telenor Eiendom Holding, Fornebu

SAKLISTE

170608UtkastAgendaStyremøte 5_17 (2)
17.17     Referat fra styremøte 4/17

Referat Styremøte04_17_EndeligUtkast (1)

 

NfN Mål 2017

18.17 Økonomirapport

170608Økonomirapport

19.17 Definisjon av gruppenavn

170608DefinisjonerNfNSykehus_NfN Næring_forslag

170608StatutterRevisjonsforslag

20.17 Møteaktiviteter

170608NfN medlemsbedriftene deltakelse

170608 NfN møter KFJ v2

170608Møteplan2017 (1)

170608 NfN medlemsmøter_faggrupper 2017

21.17 Digitaliseringsprosjektet

170608Draft mandat – NfN digitalisering

170608 SmartDigitalBuilding

22.17 Informasjon/kommunikasjon

1706080Revisjon av kommunikasjonsstrategien

23.17 Styrets Årsplan 2017

170608Møteplan2017 (1) (1)

170608NfN Mål 2017

24.17 Eventuelt


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting