post

Styremøte 5/16

Kategori

Styremøter

Sist endret: 16. juni 2016


Det innkalles til styremøte 5/16 hos Statsbygg, Oslo,  kl. 10:00 – 16:00 (ramme).

Sakliste:

160426AgendaStyremøte 5_16 (1)

Sak 1  Valg av nestleder i styret
Nestleder er ikke vedtektsbestemt, men har vært praktisert de senere år

16Kontaktinfo – Styret
Sak 2 Referat fra styremøte 3/16 og fra styremøte 4/16

16022416UtkastReferatStyremøte 3_16

160316UtkastReferatStyremøte 4_16

160316ProtokollNfNÅrsmøte (1)

Sak 3 Økonomirapport

160426Økonomirapport
Sak 4 Drøfting av oppsummeringsnotat etter Årsmøtet

160316Møtenotater fra Årsmøtet (2)

Sak 5 Drøfting av handlingsplaner for realisering av strategidokumentet

160216NfNs Visjon og Strategi

Sak 6 Nøkkeltall og benchmarking

Utkast til program, skal bearbeides videre:

160928 NfN Nøkkeltallmøte 2016_Invitasjon_v2
Sak 7 Faggruppene

160426 faggrupper_møter 2016
Sak 8 Styrets arbeidsplan 2016
Se under Sak 3 i referat fra styremøte 4/16.

Sak 9 Eventuelt
9.1 Spørsmål om NfN deltagelse i Eier- og Forvalterforumet

r13.3-2-mandat–eier–og-forvalterforum-04-06-13-

9.2 Spørsmål om Fagforbundet kan bli medlem i NfN

160426Eventueltsak 9.2


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting