post

Styremøte 4/19

Kategori

Styremøter

Sist endret: 6. juni 2019


Innkalling til Styremøte 4/19 hos Norges Bank i Oslo, 6. juni 2019, kl. 1330 – 160020190529 Saksliste Styremøte 04-19

Saksliste/dokumenter:

Sak 21.19 Referat fra Styremøte 3/19

20190411 Referat fra Styremøte 03-19 (2)

Sak 22.19 Framtidig kommunikasjonsplattform (Hjemmeside og sosiale medier)

 

Sak 23.19 Faggrupper (Status faggrupper og NfN Sykehus)

190606 NfN medlemsmøter_faggrupper 2019

Sak 24.19 Handlingsplan 2019 (Status forberedelser for strategisk diskusjon)

 

Sak 25.19 Behandlingsrutiner for søknader om medlemskap


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting