post

Styremøte 4/17

Kategori

Styremøter

Sist endret: 20. april 2017


Innkalling til styremøte 20. april kl. 09:00 – 12:00 (ramme).
Sted: Telenor Eiendom Fornebu – Fremmøte Servicesenteret Bygg M

Innkalling/sakliste:

170420UtkastAgendaStyremøte4_17 (2)

Referat Styremøte04_17_EndeligUtkast (1) (1)

NfN Mål 2017 (1)

11.17 Referat fra styremøte 3/17

170323UTKAST_Referat Styremøte 3_17

170422 NfN digitalisering draft

12.17 Avtaler, Multiconsult og Knowledge Group

Signert Avtale NfN og Multiconsult 2017

170419Signert RammeavtaleNfN og KG

Signert Avropsavtale _ NfN_UNN og KG

170419Signert avtale mellom NfN og NfN Sykehus

13.17 NfN Statutter

170420Statutter – Vedtatt på NfNs Årsmøte 2013

160216NfNs Visjon og Strategi (3)

14.17 Arbeidsplan 2017

170420 NfN medlemsmøter_faggrupper 2017 (1)

170420Arbeidsnotat_ StyretsÅrsplan Utk170410


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting