post

Styremøte 4/16

Kategori

Styremøter

Sist endret: 16. mars 2016


Innkalling til konstituerende styremøte etterr Årsmøtet 16. mars 2016

160316UtkastAgendaStyremøte 4_16

160316UtkastReferatStyremøte 4_16 (1)

16Kontaktinfo – Styret (1)
På Årsmøtet ble det en meningsutveksling om forslaget til Visjon og strategi.
Dette er en oppsummering som vil bli tatt opp som sak på Styremøte 5/16 – 26. april:

160316Møtenotater fra Årsmøtet (3)

160316ProtokollNfNÅrsmøte (1) (1)


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting