post

Styremøte 4/15

Kategori

Styremøter

Sist endret: 7. mai 2015


Innkalling til styremøte nr. 4/15 hos Erick, Statoil Fornebu, Martin Linges vei 33.
Torsdag 7. mai kl. 11:00-16:00 (ramme).
Vi må ha med oss gyldig legitimasjon som forevises på forespørsel i resepsjonen ved ankomst.

Referat:

150507UtkastReferatStyremøte4_15_
Sakliste:

150507UtkastAgendaStyremøte 4_15 (1)

Sak 1:

150320Årsmøteprotokoll_2015 (2) (2)
150309 ReferatStyremøte2_15

150320ReferatStyremøte3_15

Sak 2:

150506Økonomirapport (3)

Sak 3:

150506Økonomirapport (3)

Sak 4:

150507BL Næring 2015 Forslag til Program versjon 28 april

150901 Estimert budsjett Nøkkeltallmøte_2

Sak 5:

150507-nfn-styremøte-nøkkeltallsweb
Sak 6:
Se vedlegg 1 til referat fra styremøte 2/15: Ligger under Sak 1 ovenfor.

Sak 7:

Sak 8:

8.1:
150507Brev Redegjørelse for anvendelse av NfN prisen-2014 ACMoe (1)
8.2:
Ikke presentasjonsfil. Stikkordsfil til diskusjon. Viktigst ppt. nr. 2.
150409StikkordNTNU_WS


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting