post

Styremøte 3/19

Kategori

Styremøter

Sist endret: 10. april 2019


Innkalling til Styremøte 3/19 hos Norges Bank i Oslo, 10. april 2019 kl. 1330 – 1600

20190403 Sakliste Styremøte 03-19

Sakliste/dokumenter:

Sak 16.19 Referat fra Styremøte 2/19

20190403 Referat fra Styremøte 02-19 Endelig

Sak 17.19 Web-siden. Justert struktur.

Sak 17.19 Justert struktur på NfNs web-side pr 20190403

190401 Sak 17.19 Justert struktur på NfN websider

Sak 18.19 Faggrupper

190410 NfN medlemsmøter_faggrupper 2019

190508 Faggruppe Workplace man_ Invitasjon_3 (Program utkast pr 9/4)

Sak 19.19 Handlingsplan 2019

Sak 20.19 Eventuelt


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting