post

Styremøte 3/18

Kategori

Styremøter

Sist endret: 4. juni 2018


Styremøte 3/18 er hos Kristin i Norges Bank 04. juni kl. 08:30-11:30 (ramme).
Saksdokumenter legges ut etter hvert som de er ferdig

Innkalling/Sakliste

180604UtkastSaklisteStyremøte_3_18_
Sak 18.18

180604 Plan for Trendseminar

Sak 19.18

180412_UtkastReferat Styremøte_2_Endelig (2)

Sak 20.18

180531Økonomistatus

Sak 21.18

180604 NfN medlemsmøter_faggrupper 2018

180604 Møteplan2018 Oppdatert juni

Sak 22.18

Sak 23.18

MC_Tilbud NfN 15.12.17

Tilbud MCtilNfN 15.12.17 Utviklet til Styremøte 070218 (1)

Avtale NfN-MC 2018 versjon 1

Sak 24.18

Sak 25.18

180604Styrets arbeidsplan 2. halvår 2018

Sak 26.18


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting