post

Styremøte 3/17

Kategori

Styremøter

Sist endret: 23. mars 2017


Innkalling til konstituerende styremøte i Norges Bank 23. mars 2017 kl. 15:15 – 16:30 (ramme)

Sakliste:

170323UtkastAgendaStyremøte3_17 (1)

1. Konstituering av styret

2. Referat fra styremøte 2/17

160127 UtkastReferatStyremøte 2_17
3. Avtaler – Multiconsult og Knowledge Group

MC:

Avtale NfN – 2017 – Versjon 14 mars 2017

Vedlegg 2 Multiconsult Oppdragsbetingelser

KG:
170323Rammeavtale samlet_KG

170323Avrop 1 samlet_KG

4. Styrets arbeidsplan 2017


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting