post

Styremøte 3/16

Kategori

Styremøter

Sist endret: 3. juni 2016


Innkalling og sakliste til kort virtuelt styremøte onsdag 24.02 kl. 15:30 – 16:00 (ca).

160224UtkastAgendaStyremøte 3_16

Sak 1: Utkast – Referat fra Styremøte 2/16 er vedlegg til ovenstående agenda

Sak 2: Forespørsel fra Multiconsult om medlemskap

160216NfNs Visjon og Strategi (1) (1)

NfNs_Statutter – Revidert og godkjent av Årsmøtet 2013

NfN Spørreundersøkelsen 2015 Resultat (1)


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting