post

Styremøte 3/15

Kategori

Styremøter

Sist endret: 20. mars 2015


Konstituerende styremøte etter årsmøtet. Møtet er hos Multiconsult på Skøyen den 20. mars 2015, kl.1500-16:00.

150320UtkastAgendaStyremøte 3_15

150320ReferatStyremøte3_15 (1)

Sak 1:  Ingen dokumenter

Sak 2:  150309 ReferatStyremøte2_15 (1)

Sak 3:  Ingen dokumenter

Sak 4:  Ingen dokumenter


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting