post

Styremøte 2/20

Kategori

Styremøter

Sist endret: 22. april 2020


Innkalling til Styremøte 2/20. Møtet gjennomføres som telefon/videokonferansemøte 22. april 2020, kl. 1400 – 1600

Sakliste Styremøte 02-20

Saksunderlag styremøtet: Notat til styret angående sakene 11.20, 12.20, 13.20, 16.20, 17.20 og 18.20

Saksunderlag styremøtet

 

Saksliste/dokumenter:

Ovenstående saksunderlag «Notat til styret» er underlag til sakene 11.20, 12.20, 13.20, 16.20, 17.20 og 18.20

 

Sak 11.20 Velkommen og konstituering av styret

Sak 12.20 Referat fra Styremøte 1/20

20200130 Forslag Referat fra Styremøte 01-20

Sak 13.20 Referat fra Arbeidsmøte 1/20

Referat Arbeidsmøte 01.20, styret

Sak 14,20 Styrets Årsplan for 2020

Sak 15.20 Eventuelt

Sak 16.20 Årsmøtet 2020

– Gjennomføringsplan årsmøtet

– Innkalling av medlemskontingenten 2020

Sak 08-20 Forslag Budsjett 2020

Sak 17.20 Tilpasning til den digitale hverdagen

Sak 18.20 Ny hjemmeside

20200227 Sak 7-20 Ny hjemmeside (1)


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting