post

Styremøte 2/19

Kategori

Styremøter

Sist endret: 14. mars 2019


Innkalling til Styremøte 2/19 hos BI, Nydalsveien 37 i Oslo, 14. mars 2019 kl. 1400. Styremøtet gjennomføres etter avsluttet Årsmøte.

20190305 Sakliste Styremøte 02-19

Sakliste/dokumenter:

Sak 11.19 Konstituering av styret

Sak 12.19 Styrets Årsplan 2019

20190306 Styrets årsplan 2019

Sak 13.19 Referat fra Styremøte 1/19

20190201 Referat fra Styremøte 01-19 Forslag ver 1.0

Sak 14.19 Faggrupper (Punktet behandles hvis tilgjengelig tid.)

190314 NfN medlemsmøter_faggrupper 2019

Sak 15.19 Eventuelt


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting