post

Styremøte 2/17

Kategori

Styremøter

Sist endret: 10. februar 2017


Innkalling til Styremøte 2/17 hos Lise, Aker Solutions Fornebuporten fredag 10.02 kl. 09:00-12:00 (ramme)

170210UtkastAgendaStyremøte2_17 (1)

160127 UtkastReferatStyremøte 2_17 (1)
SAKLISTE

1. Referat fra styremøte 1/17 med vedlegg
160127UtkastReferatStyremøte V1

161231Resultatregnskap_Korrigert tekst (1)

2. Utviklingstiltak, nøkkeltalldatabasene

170127Forslag til avtale NfN_Multiconsult(tidligere utkast)

NfN Avtale faktuering Illustrasjon (002)

170207NfN Næring og Sykehus Oppdragsbekreftelse Avtale

170207Vedlegg 1 Multiconsult Oppdragsbetingelser

170207Vedlegg 2 NfN Oppdragsbekreftelse Avtale

NfN Sykehus Oppdragsbekreftelse Avtale 2017 Signert

KnowledgeGroup_Videreutvikling av web NFN Sykehus

KnowledgeGroup_Betingelser for assistanse

161130UtkastReferatStyremøte 9_16 Se sak 3!

3. Handlingsplaner og avtaler som påvirker budsjett 2017

160316Møtenotater fra Årsmøtet

4. Budsjett 2017

1701270Budsjett17_V1_OES

5. Eventuelt


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting