post

Styremøte 2/16

Kategori

Styremøter

Sist endret: 16. februar 2016


Innkalling til Styremøte 2/16 – Tirsdag 16. februar kl. 09:00 – 11:00.
Virtuelt møte + evt fysisk deltagelse hos Henning på Telenor.
Han innbyr på vanlig måte og sender oppringingsdata.


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting