post

Styremøte 1/20

Kategori

Styremøter

Sist endret: 20. januar 2020


Innkalling til Styremøte 1/20 hos Norges Bank, Bankplassen 2, Oslo, kl. 1330 – 1600

Sakliste Styremøte_01-20 pr 20200127

Saksliste/dokumenter:

Sak 1.20 Referat fra Styremøte 6/19

Referat fra Styremøte 06-19

Sak 2.20 Økonomirapport. Regnskap 2019

Sak 2.20 Økonomisk status. Regnskap 2019

Sak 3.20 Ny hjemmeside

 

Sak 4.20 Ny Vedtekt

20200127 Forslag nye vedtakter for NfN ver 0.85

Sak 5.20 EuroFM og NfN

Sak 5.20 EuroFM og NfN

Sak 6.20 Årsmøtet 2020 (12. mars 2020)

Sak 06.20 Årsmøtet 2020, Budsjett 2020 pr 20200122

 

Sak 7.20 Temamøtet før Årsmøtet 2020

20200122 Dagsorden og Sakliste_Årsmøtet 2020. 12. mars 2020

Sak 8.20 Faggrupper

 

Sak 9.20 Styrets Årsplan 2020

Sak 09.20 Styrets årsplan 2020

Sak 10.20 Eventuelt


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting