post

Styremøte 1/16

Kategori

Styremøter

Sist endret: 25. januar 2016


Styremøte 1/16 er primært et virtuelt møte – 25.01. 2016 – Kl. 10:00 – 14:00

160125UtkastAgendaStyremøte 1_16

De som måtte ønske å treffes fysisk kan møte hos Henning på Telenor.
Han innkaller til møtet med oppringingsnummer etc (se egen innkalling)

Sak 1 Referat fra Styremøte 8/15

151203UtkastReferatStyremøte 8_15
Sak 2 Økonomirapport/utkast Årsregnskap
Innspill til Budsjett 2016

150124Korrigert151231Resultatregnskap

150902Prosjekt 1 Nøkkeltallsmøtet (1)

151104-05 Prosjekt 2 Temadagene

160125Budsjett16Versjon1 (1)

Sak 3 NfNs Strategi 2016-2021

16NfNs strategi OES_Versjon(uferdig forslag – ikke gjennomgått av Erick)

Sak 4 Utkast, Årsberetning 2015

Årsberetningen er for tung til opplasting med bilder.
Er sendt til styremedlemmene med epost uten bilder.
Vedlegges her uten bilder.

160125NfN Arsberetning2015_Uferdig_Versjon3_U_Bilder

Sak 5 Temamøte og Årsmøtet 2016

160316 NfN Temamøte_Årsmøte_Invitasjon_2
14 NfNs Statutter – Revidert og godkjent Årsmøtet 13
150320Årsmøteprotokoll_2015 (2) (1)

160316NfNÅrsmøteSakliste

Sak 6 Faggruppene

160125 faggrupper_møter 2016

Sak 7 Nøkkeltallsmøtet 2016

Vedlegg 1 FM ledermøte 14 jan 2016 med notater fra møte

NfN FM lederne 14 jan 2016 Referat

Kari og Askjells forslag mandat beskrivelse

Forslag årshjul 2016 NfN Næring til styremøte 25.1

Sak 8 Eventuelt


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting