post

Slik passer Annicke på de ansatte i DNBs hovedkontor

Kategori

Aktuelt

Sist endret: 10. mars 2021


Annicke Berntsson brenner for å få de ansatte i DNB Bjørvika til å kjenne seg trygge på kontoret. Som Sodexos Safety Ambassador har Annicke spisskompetanse på smittevern.

Selv om flere muligens velger permanent hjemmekontor etter pandemien, tror Annicke Berntsson at mange kjenner et behov for å komme fysisk tilbake på arbeidsplassen.

Hun er Sodexos Safety Ambassador i DNBs hovedkontor i Bjørvika, der svært mange har jobbet hjemme det siste året.

– Mange har jo ikke vært her siden mars, så det kan definitivt være en omstilling å skulle jobbe på kontoret igjen. Da er det veldig viktig at de kjenner seg trygge. Vi legger til rette for at dette skal gå så bra som mulig. Mye handler om å påse at de vet hva som venter dem, sier Annicke.

 

Trygt å vende tilbake

En av Annickes daglige rutiner er å gjennomføre gemba walks, for å sjekke at for eksempel stoler står riktig og at skiltingen fungerer. Annicke holder også de ansatte løpende oppdatert på DNB sin Facebook@work-side.

Fra hun begynte som Safety Ambassador i desember, har Annicke arbeidet med å tydeliggjøre skiltingen, hvor mange man kan sitte ved bordene i kantinen eller kjøre sammen i heisen, for å nevne noe.

– Vi hadde jo så klart fått på plass skilting i kantinene før den tid, men jeg så at budskapet ikke nådde helt fram til gjestene. Å oppdatere skiltingen har derfor hatt en god effekt, sier Annicke.

Som Sodexos Safety Ambassador i DNBs hovedkvarter, har Annicke en tett dialog med Sodexos beredskapsteam og nøkkelpersoner i DNB, og deltar på morgenmøter sammen med Sodexo-lederne i bygget.

–  Der oppdaterer jeg om nye hendelser det siste døgnet, med tanke på restriksjoner og slike ting. Det er viktig at vi er samkjørte, understreker Annicke, som allerede hadde jobbet i to år på DNB-bygget som koordinator for møter og events før hun ble Safety Ambassador.

Med over 4000 ansatte i DNB Bjørvika, har Annicke dratt nytte av å vite hvem i avdelingene hun skal kontakte for å løse utfordringene.


Daglig foretar Annicke en «gemba walk»


Dokumenterte tiltak

Å ha en Safety Ambassador fra Sodexo med på laget, gjør det enklere for en bedrift å identifisere og redusere risikoen, og innføre riktige tiltak. For tiden er det Covid-19 som opptar ambassadørene mest. Men også annen type smitte og sykdom, slik som influensautbrudd, vil være naturlige ansvarsområder framover.

– På sikt vil jeg derfor også jobbe med andre tema relatert til sikkerhet og oppfølging, sier Annicke.

Som Safety Ambassador gir hun seg uansett ikke før hun har full oversikt og vet at tryggheten til de ansatte er ivaretatt.


Kommunikasjon og informasjon er en viktig del av jobben som Safety Ambassador

 

Kilde: Sodexo


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting