post

Planon Workplace App for den hybride arbeidshverdagen

Kategori

Aktuelt Proptech Workplace Management

Sist endret: 30. august 2023


Hvordan kan du opprettholde og forbedre arbeidsplassopplevelsen i den hybride arbeidshverdagen, der mange ansatte ikke er regelmessig på kontoret?

Planon har utviklet en mobil arbeidsplassapp som skal få brukere til å føle seg trygge, komfortable og produktive når de navigerer og bruker arbeidsplassen. 

Eksempler på funksjoner i appen:

  • Bestill rom, skrivebord og andre fasiliteter
  • Tilby relevante, bookbare lokaler til ansatte
  • Be om arbeidsplasstjenester og rapporter problemer
  • Se plassinformasjon med interaktive plantegninger
  • Finn kollegaer
  • Gi en effektiv, personlig tilpasset brukeropplevelse

Lenke til informasjon på Planons hjemmesider: shorturl.at/ouIY4

YouTube-lenke: http://www.youtube.com/watch?v=OatQwlnAc7A


Line Bøe Skreosen

Nettverksgrupper og medlemskontakt