post

Opptak av møte om hvordan kontorbygg kan støtte utvikling av organisasjonskultur

Kategori

Aktuelt Nettverk og møter Proptech Workplace Management

Sist endret: 12. oktober 2023


Torsdag 12. oktober arrangerte vi digitalt nettverksmøte med tema «Hvordan kan kotorbygg støtte utvikling av organisasjonskultur?».

Møtet bestod av en spennende presentasjonen i tre deler:

  • Thomas Odiin og Jørund Kjøsnes snakket om hvordan Avec jobber strukturert med gode brukermedvirkningsprosesser hos kunder som skal flytte inn i nye kontorer, med spesielt fokus på organisasjonskultur.
  • Irene Brønlund Opseth i UDI snakket om UDI sin reise fra store kontroarealer fordelt på flere lokasjoner i Oslo sentrum, til én felles og mindre kontorlokasjon på Helsfyr. Hun snakket også om hvordan UDI  jobber med utvikling av smidige arbeidsformer i sine kontorbygninger.
  • Espen Sæle, Fredrik Breien og Jørund Kjøsnes presenterte den spillbaserte læringsplattformen Playswork, som brukes i endringsprosesser i forbindelse med innflytting i nye kontorlokaler.

Hadde du ikke anledning til å delta, eller ønsker du å se møtet igjen? Opptak av møtet finner du i vedlegg.


Line Bøe Skreosen

Nettverksgrupper og medlemskontakt