post

Olav Egil Sæbøe slutter i administrasjonen i NfN

Kategori

Aktuelt

Sist endret: 2. mars 2021


Olav Egil Sæbøe slutter i administrasjonen i NfN

En av de mest markante ressursene innen FM i Norge og internasjonalt, og samtidig en sentral person i NfN gjennom de siste 25 årene, Olav Egil Sæbøe (85), slutter i administrasjonen i NfN.

NfN har hatt gleden og nytten av bidrag fra Olav Egil i ca. 25 år, i forskjellige roller og funksjoner. I perioden 1995 – 2003/2004 var han hovedkontakten de første årene, for Kreditkassen (nå Nordea) og de siste årene i denne perioden, for Celexa Eiendomskapital AS. Han var styreleder i NfN i årene 2000 – 2002.

Fra 2004 og fram til 2018 var Olav Egil, gjennom sitt selskap Pro-FM Consulting, styresekretær og leder av administrasjonen i NfN. De siste årene har han vært et aktivt medlem av administrasjonen.

Olav Egil Sæbøe har vært aktiv på mange bransjeområder, i tillegg til sin egen rådgivnings- virksomhet. Av områder hvor hans innsats også har bidratt og vært spesielt interessant for oss i NfN, er hans deltakelse i komiteer og grupper i Standard Norge og det internasjonale standardiserings- arbeidet (CEN og ISO). Han har vært styremedlem og gruppeleder i EuroFM og var i mange år aktiv i det nordiske FM nettverket Nordic FM.
Olav Egil har vært en populær og etterspurt foredragsholder innen FM og var sentral ved etableringen av det erfaringsbaserte masterprogrammet innen Eiendomsutvikling og -forvaltning ved NTNU. Her var han også fagansvarlig lærer i flere år, samtidig som han har bidratt som gjesteforeleser ved flere universiteter internasjonalt. Olav Egil har vært medforfatter til flere lærebøker innen FM-faget.

Olav Egil er æresmedlem hos EuroFM, NBEF og NfN.

I forbindelse med at Olav Egil trer ut av sin formelle rolle i NfN, uttaler han selv:

«For meg som relativt fersk eiendomssjef i Kreditkassen kom NfN-medlemskapet til nytte på flere viktige områder. Etablering av sammenlignbare nøkkeltall og benchmarking både bilateralt og i gruppe ga nytteverdier fra første dag, sammen med erfaringsutvekslingen med mer proffe kolleger fra ressurs-sterke medlemsbedrifter.  Jeg har opplevd NfN som et unikt nettverk uten sidestykke i det norske fagmiljøet også etter hvert som aktivitetene nå har gått mer i retning av «bench-learning». Praksisen med at medlemmer har vært vertskap for møtene har også forsterket sosial samhørighet og har gitt møtene særpreg.
Vi får håpe at vi – når vi kommer ut av «korona-tunellen» – kan koble det beste fra erfaringene med digital-miljøet sammen med det beste fra tidligere praksis! Og fortsatt holde i hevd at det er et FM-nettverk uten sidestykke!

Jeg har hatt alle rollene i NfN – medlem, styremedlem, styreleder, sekretær og adm-ressurs.
Til min store overraskelse ble jeg tildelt Æresmedlemskap i 2012. Dermed er det mulig for meg å følge med i kulissene videre fremover – og forhåpentlig fortsatt glede meg over utvikling og fremgang!

Takk for laget – så langt – og lykke til!»

 

På vegne av NfNs medlemmer, styret og administrasjonen, overbringes en stor takk til Olav Egil for alle hans nyttige og reflekterte bidrag i mange år. Det har vært en glede å samarbeide med han og vi vet at det er mange i alle aldre, som har vært takknemlige for gode råd, støtte og ikke minst hyggelige samvær.

Olav Egil ønskes lykke til videre, og vi ser fram til at han fortsatt stiller seg til rådighet for faglige og godt reflekterte bidrag i årene som kommer.


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting