post

Nytt nettverk for Bærekraft i NfN – Vil du bidra med din kompetanse og engasjement?

Kategori

Aktuelt

Sist endret: 14. januar 2021


Bjørn Frivold

Nytt nettverk for Bærekraft i NfN - Vil du bidra med din kompetanse og engasjement?

Uavhengig om vi i verden har en klimakrise eller ikke, er vi alle pliktige til å behandle vår klode så bra som mulig. Det betyr at vi bør belaste den minst mulig med miljøskadelige utslipp og utnytte ressursene vi bruker på en bedre måte.

Dette er smart både for kloden og vår egen økonomi. Dessuten finnes det nasjonale og internasjonale forpliktelser innenfor dette området. FN sine bærekraftmål er grunnlaget for dette arbeidet. Skal vi nå disse målene må alle bidra og de fleste av våre medlemmer har planer og aktiviteter vi arbeider med hver dag. NfN har derfor besluttet å opprette en egen nettverksgruppe med spesielt fokus på bærekraft. Målet med nettverket er å gi medlemsbedrifter og deltakere god innsikt i hvilke regler som gjelder, hvilke muligheter som finnes og motivere deltakerne gjennom praktiske erfaringer og gode resultater. Bedriftene dere representerer arbeider sikkert bredt i forhold til alle de 17 områdene i FN sine bærekraftmål. I NfN vil vi begrense antall områder og fokusere på hvordan vi kan påvirke miljøet. Vi er på jakt etter gode kandidater med særskilt interesse for temaet og som kan bidra inn i nettverket for Bærekraft. Føler du at du ønsker å bidra i denne gruppen – er du velkommen til å ta kontakt med leder av gruppen: Bjørn Frivold, bjorn.frivold@sas.no , mobil 957 16 855.


Bjørn Frivold

Bjørn Frivold

Styremedlem i NfN - Eiendomsdirektør SAS FM