post

NfNs Styremøte 7/2020

Kategori

Styremøter

Sist endret: 12. november 2020


NfNs Styremøte 7/2020 avholdes 17. november 2020, kl. 13:00 – 15:00. Møtet gjennomføres som telefon- og videokonferanse pr. Pexip.

Hovedtema i dette styremøtet er:

  • Erfaringer etter lanseringen av ny hjemmeside.
  • Erfaringer etter og videre utvikling av de digitale nettverksmøtene.
  • Strategisk diskusjon om styrets og administrasjonens rolle inn i fagnettverkene.
  • Strategisk diskusjon om utviklingen av medlemsgrupper, styresammensetning og strategien for neste periode.

 

Deltakere:

Fra Styret:
Trond Smogeli, Sykehuset Østfold HF – Styreleder
Trude Harneshaug, If Norge – Nestleder
Anders Oswald, Telenor Real Estate AS
Elisabeth Winther,  A/S Norske Shell
Alain Clerambault, Norges Bank
Bjørn Frivold, SAS FM

Fra Administrasjonen:
Kirsten Faye Jordan
Olav Egil Sæbøe
Henning Verløy


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting