post

NfNs Styremøte 06/2022

Kategori

Styremøter

Sist endret: 10. november 2022


NfNs Styremøte 06/2022 avholdes 21. november  2022, kl. 14:00 – 18:00. Møtet gjennomføres hos Coor, Vollsveien 6 på Lysaker

Hovedtemaet i dette styremøtet er:

  • NfNs administrasjon: framtidig løsning
  • Fagnettverkene, erfaringer
  • Årsmøtet 2023: Forberedende aktiviteter for kommende år og årsmøtet: Budsjettrammer, årsberetning, valgkomite etc.

 

Deltakere

Fra Styret:
Trond Smogeli, Sykehuset Østfold HF – Styreleder
Trude Harneshaug, If Norge – Nestleder
Anders Oswald, Telenor Real Estate AS
Merethe Dertz McKeighen, Nordea Norge
Stian Carlsen, Coor
Bjørn Frivold, SAS FM

Fra Administrasjonen:
Kirsten Faye Jordan
Henning Verløy


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting