post

NfNs Styremøte 6/2020

Kategori

Styremøter

Sist endret: 20. oktober 2020


NfNs Styremøte 6/2020 avholdes 20. september 2020, kl. 14:00 – 16:00. Møtet gjennomføres som telefon- og videokonferanse pr MS Teams.

Hovedtema i dette styremøtet er strategisk diskusjon om styrets og administrasjonens rolle og arbeid, for å sikre best mulig faglig utbytte for medlemmene, og gjennom dette sikre NfNs framtidige og sentrale posisjon innen utviklingen av FM i Norge.

Deltakere:

Fra Styret:
Trond Smogeli, Sykehuset Østfold HF – Styreleder
Trude Harneshaug, If Norge – Nestleder
Anders Oswald, Telenor Real Estate AS
Elisabeth Winther, Norske Shell U&P
Alain Clerambault, Norges Bank
Bjørn Frivold, SAS FM

Fra Administrasjonen:
Kirsten Faye Jordan
Olav Egil Sæbøe
Henning Verløy


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting