post

NfNs Styremøte 05/2022

Kategori

Styremøter

Sist endret: 13. september 2022


NfNs Styremøte 05/2022 avholdes 19. september  2022, kl. 14:00 – 16:00. Møtet gjennomføres hos Telenor i Snarøyveien 30D på Fornebu.

Hovedtemaet i dette styremøtet er:

  • NfNs administrasjon i framtiden
  • Fagnettverkene, erfaringer: ønsker vi fortsatt fysiske møter med en møteplass for å knytte bransjerelasjoner?  Eller ønsker vi bare digitale møter i framtiden?

 

Deltakere

Fra Styret:
Trond Smogeli, Sykehuset Østfold HF – Styreleder
Trude Harneshaug, If Norge – Nestleder
Anders Oswald, Telenor Real Estate AS
Merethe Dertz McKeighen, Nordea Norge
Stian Carlsen, Coor
Bjørn Frivold, SAS FM

Fra Administrasjonen:
Kirsten Faye Jordan
Henning Verløy


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting