post

NfNs styremøte 04/2022

Kategori

Styremøter

Sist endret: 25. mai 2022


NfNs Styremøte 04/2022 avholdes 31. mai 2022, kl. 14:00 – 16:00. Møtet gjennomføres hos If Skadeforsikring på Vækerø.

Hovedtemaet i dette styremøtet er:

  • De interne fagnettverkene, utvikling, aktiviteter og eventuelle behov for justeringer.

 

Deltakere

Fra Styret:
Trond Smogeli, Sykehuset Østfold HF – Styreleder
Trude Harneshaug, If Norge – Nestleder
Anders Oswald, Telenor Real Estate AS
Merethe Dertz McKeighen, Nordea Norge
Stian Carlsen, Coor
Bjørn Frivold, SAS FM

Fra Administrasjonen:
Kirsten Faye Jordan
Henning Verløy


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting