post

NfNs styremøte 03/2022

Kategori

Styremøter

Sist endret: 27. mars 2022


NfNs Styremøte 03/2022 avholdes 31. mars 2022, kl. 14:00 – 16:00. Møtet gjennomføres hos Telenor Real Estate AS, Snarøyveien 30 på Fornebu.

Hovedtema i dette styremøtet er:

  • Oppsummering Årsmøtet 2022.
  • Konstituering av nytt styre, valg av styrets leder og nestleder
  • Nettverk, utvikling og aktiviteter

 

Deltakere

Fra Styret:
Trond Smogeli, Sykehuset Østfold HF – Styreleder (p.t.)
Trude Harneshaug, If Norge – Nestleder (p.t.)
Anders Oswald, Telenor Real Estate AS
Merethe Dertz McKeighen, Nordea Norge
Stian Carlsen, Coor
Bjørn Frivold, SAS FM

Fra Administrasjonen:
Kirsten Faye Jordan
Henning Verløy


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting