post

NfNs Styremøte 03/2021

Kategori

Styremøter

Sist endret: 14. september 2021


NfNs Styremøte 03/2021 avholdes 23. september 2021, kl. 14:00 – 16:00. Møtet gjennomføres som Teamsmøte.

Hovedtema i dette styremøtet er:

  • Økonomirapportering.
  • Hjemmesiden: erfaringer og forbedrings- og utviklingsområder.
  • Nettverksgruppene: Aktiviteter  og utvikling. Status og planer framover.
  • Strategisk diskusjon: utvikling av NfN i tråd med statuttene eller justering av disse.

 

Deltakere

Fra Styret:
Trond Smogeli, Sykehuset Østfold HF – Styreleder
Trude Harneshaug, If Norge – Nestleder
Anders Oswald, Telenor Real Estate AS
Stian Carlsen, Coor
Bjørn Frivold, SAS FM

Fra Administrasjonen:
Kirsten Faye Jordan
Henning Verløy


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting