post

NfNs styremøte 02/2024

Kategori

Styremøter

Sist endret: 2. april 2024


NfNs Styremøte 02/2024 avholdes 8. april 2024, kl. 14:00 – 16:00. Møtet gjennomføres hos Telenor på Fornebu.

Hovedtemaet i dette styremøtet er:

  • Konstituering av styret for 2024
  • Rapportering
  • Nettverk og nettverksaktiviteter i 2024
  • Forberedelse til strategisk diskusjon for perioden 2024 – 2027

 

Deltakere

Fra Styret:
Trond Smogeli, Sykehuset Østfold HF
Trude Harneshaug, If Norge
Anders Oswald, Telenor Real Estate AS
Merethe Dertz McKeighen, Nordea Norge
Christian Dahl, Coor
Tord Ekeland, Aker Solutions

Fra Administrasjonen:
Line Bøe Skreosen – deltar pr. Teams på utvalgte saker
Henning Verløy


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting