post

NfNs Styremøte 02/2023

Kategori

Styremøter

Sist endret: 22. mars 2023


NfNs Styremøte 02/2023 avholdes 30. mars 2023, kl. 14:00 – 16:00. Møtet gjennomføres hos Telenor, Snarøyveien 30, Fornebu

Hovedtemaet i dette styremøtet er:

  • Konstituering av nytt styre.
  • Økonomi og rammer for styring
  • Nettverk og nettverksaktiviter
  • Andre saker til diskusjon og vurdering

 

Deltakere

Fra Styret:
Trond Smogeli, Sykehuset Østfold HF
Trude Harneshaug, If Norge
Anders Oswald, Telenor Real Estate AS
Merethe Dertz McKeighen, Nordea Norge
Christian Dahl, Coor
Tord Ekeland, Aker Solutions

Fra Administrasjonen:
Henning Verløy


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting