post

NfNs styremøte 02/2022

Kategori

Styremøter

Sist endret: 22. februar 2022


NfNs Styremøte 02/2022 avholdes 28. februar 2022, kl. 10:00 – 11:00. Møtet gjennomføres som Teams-møte.

Hovedtema i dette styremøtet er:

  • Dokumenter og underlag til Årsmøtet 2022
  • Nettverk, utvikling og aktiviteter

 

Deltakere

Fra Styret:
Trond Smogeli, Sykehuset Østfold HF – Styreleder
Trude Harneshaug, If Norge – Nestleder
Anders Oswald, Telenor Real Estate AS
Stian Carlsen, Coor
Bjørn Frivold, SAS FM

Fra Administrasjonen:
Kirsten Faye Jordan
Henning Verløy


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting