post

NfNs Styremøte 02/2021

Kategori

Styremøter

Sist endret: 30. mai 2021


NfNs Styremøte 02/2021 avholdes 2. juni 2021, kl. 14:00 – 16:00. Møtet gjennomføres som Teamsmøte.

Hovedtema i dette styremøtet er:

  • Styrets sammensetning og arbeid.
  • Økonomirapportering, fokus medlemskontingenten 2021.
  • Hjemmesiden basert på erfaringer.
  • Aktiviteter  og utvikling i nettverksgruppene. Status og planer framover.

 

Deltakere:

Fra Styret:
Trond Smogeli, Sykehuset Østfold HF – Styreleder
Trude Harneshaug, If Norge – Nestleder
Anders Oswald, Telenor Real Estate AS
Stian Carlsen, Coor
Bjørn Frivold, SAS FM

Fra Administrasjonen:
Kirsten Faye Jordan
Henning Verløy


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting