post

NfNs Styremøte 01/2024

Kategori

Styremøter

Sist endret: 15. januar 2024


NfNs Styremøte 01/2024 avholdes 24. januar 2024, kl. 09:00 – 11:00. Møtet gjennomføres som digitalt møte på Teams.

Hovedtemaet i dette styremøtet er:

  • Rapportering
  • Nettverk og nettverksaktiviteter
  • Forberedelser og dokumentgjennomgang for Årsmøtet 2024

 

Deltakere

Fra Styret:
Trond Smogeli, Sykehuset Østfold HF
Trude Harneshaug, If Norge
Anders Oswald, Telenor Real Estate AS
Merethe Dertz McKeighen, Nordea Norge
Christian Dahl, Coor
Tord Ekeland, Aker Solutions

Fra Administrasjonen:
Line Bøe Skreosen
Henning Verløy


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting