post

NfNs Styremøte 01/2022

Kategori

Styremøter

Sist endret: 17. januar 2022


NfNs Styremøte 01/2022 avholdes 24. januar 2022, kl. 14:00 – 16:00. Møtet gjennomføres som hybridmøte hos Coor, Vollsveien 6, 1366 Lysaker i kombinasjon med Teamsoppkobling.

Hovedtema i dette styremøtet er:

  • Økonomirapportering
  • Innspill om NfN er dekkende navn for dagens nettverkfokus
  • Forberedelse og gjennomføring av  Årsmøtet 2022

 

Deltakere

Fra Styret:
Trond Smogeli, Sykehuset Østfold HF – Styreleder
Trude Harneshaug, If Norge – Nestleder
Anders Oswald, Telenor Real Estate AS
Stian Carlsen, Coor
Bjørn Frivold, SAS FM

Fra Administrasjonen:
Kirsten Faye Jordan
Henning Verløy


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting