post

NfNs Styremøte 01/2021

Kategori

Styremøter

Sist endret: 6. januar 2021


NfNs Styremøte 01/2021 avholdes 11. januar 2021, kl. 14:00 – 16:00. Møtet gjennomføres som telefonmøte og/eller videokonferanse.

Hovedtema i dette styremøtet er:

  • Strategisk diskusjon, strategiperioden 2021 – 2024 samt medlemsutvikling.
  • Videre utvikling av hjemmesiden basert på erfaringer og innmeldte behov.
  • Økonomirapportering og Budsjett 2021.
  • Aktiviteter  og utvikling i nettverksgruppene. Planer første halvår 2021.
  • Fastsette tidspunkt for Årsmøtet 2021 og Styrets møteplan 2021.

 

Deltakere:

Fra Styret:
Trond Smogeli, Sykehuset Østfold HF – Styreleder
Trude Harneshaug, If Norge – Nestleder
Anders Oswald, Telenor Real Estate AS
Elisabeth Winther,  A/S Norske Shell
Alain Clerambault, Norges Bank
Bjørn Frivold, SAS FM

Fra Administrasjonen:
Kirsten Faye Jordan
Henning Verløy


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting