post

NfNs Årsmøte 2021

Kategori

Årsmøter

Sist endret: 12. mai 2021


NfNs Årsmøte 2021
I NfNs styremøte 11. januar 2021, besluttet styret som de fleste bedrifter og organisasjoner, å gjennomføre Årsmøtet 2021 på samme måte som i 2020, uten personlig frammøte. Møtet ble gjennomført pr. mail, basert på saksdokumenter som ble sendt ut sammen med invitasjonene til hovedkontaktene hos medlemsbedriftene.

Årsmøtets avstemming på de respektive beslutningssakene, ble gjennomført ved at hovedkontaktene i medlemsbedriftene var oppfordret til å gi sin bedrifts tilslutning (For) eller ikke (Mot), på de angitte beslutningssakene, på utarbeidet «Beslutningsdokument» som fulgte med invitasjonen.

Årsmøtet ble gjennomført i perioden 8. mars 2021 til 12. mars 2021 kl. 1600.

Følgende styre ble valgt for 2021:
Trond Smogeli, Sykehuset Østfold
Trude Harneshaug, If Skadeforsikring Norge
Elisabeth Winter, Norske Shell U&P
Stian Carlsen, Coor
Anders Oswald, Telenor Real Estate AS
Bjørn Frivold, SAS FM

Styreleder og nestleder:
Ifølge statuttene velger styret selv styreleder og nestleder. I gjennomført konstituering av styret er følgende valgt som henholdsvis styrets leder og nestleder:

Trond Smogeli, Sykehuset Østfold – Styrets leder

Trude Harneshaug, If Skadeforsikring Norge  – Styrets nestleder

NfNs valgkomite for 2021/2022:
Cathrine von Krogh, Arbeids- og Velferdsdirektoratet
Alain Clerambault, Norges Bank
Olav Egil Sæbøe, Pro-FM Consulting
NfNs revisor for 2021:
Tor Smidt Salvesen, Ahus

NfNs Administrasjon:
Administrasjonsteamet vil i 2021 bestå av:
Kirsten Faye Jordan, KFJ Consulting – Koordinering og støtte til nettverkene, medlemskontakt og webside. kirstenfayejordan@gmail.com
Henning Verløy, RE FM Consulting – Administrativ leder, styresekretær, markedsaktiviteter og webside. post@nfn-fm.no

 

Årsberetning 2020
Beslutningsdokument
Protokoll NfN Årsmøte 2021 elektronisk gjennomført sign-versjon


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting