post

NfN har fått ny hjemmeside

Kategori

Aktuelt

Sist endret: 2. november 2020


NfN har fått ny hjemmeside

Den store dagen er endelig her – NfNs nye hjemmeside er klar!

Kjære alle NfN-kolleger

Her vil du finne aktuelle bransjesaker fra inn- og utland, medlemsnytt, arrangementskalender og nytt fra faggruppene i en moderne innpakning. Vi regner med at du som engasjert FM- og NfN-kollega vil oppleve oppgraderingen svært positiv og derfor vil bruke siden aktivt. Som innlogget NfN-medlem får du også tilgang til dokumenter og presentasjoner fra de faglige nettverksmøtene. Gjør deg kjent med struktur og innhold på hjemmesiden. Vi tar gjerne innspill om sidene og aktuelle saker du ønsker at vi fokuserer på. Alle ideer og innspill er velkommen!

I kjølevannet av Covid-19, er vi nå endelig i gang med digitale møter i de faglige nettverkene. De digitale møtene legges opp så enkelt og effektivt som mulig – med hensikt at alle NfN’ere kan delta, uansett hvor man befinner seg. Den fleksibiliteten de digitale og elektroniske løsningene gir, tror vi vil oppleves som et flott supplement til de fysiske fagmøtene, som også vil komme tilbake, når bare verden befinner seg i en annen situasjon enn nå. Vi håper du vil delta og bidra også her!

Den aller ferskeste nyhet er at NfN kan ønske velkommen private FM-leverandørene som medlemmer. Årsmøtet i våres, vedtok nye vedtekter for NfN og som åpner for dette. Styreleder og adm.leder har hatt møter med ulike bedrifter, og møtt stor interesse for NfN. De nye medlemmene som blant annet er noen av de største FM-tjenesteleverandørene, ønsker å bidra med god faglig utvikling av FM-bransjen sammen med NfN.

Dersom du fortsatt ikke er medlem – men ønsker muligheten til å ta del i nettverket vårt og dermed tilgang til alt aktuelt fagstoff, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Les mer om medlemskap på hjemmesiden under fanen «Medlemmer» eventuelt https://nfn-fm.no/medlemmer/medlemskap-i-nfn/

Sammen er vi sterke i NfN, og kan fortsette å lage den beste møteplassen for FM-bransjen i Norge!

 

Vennlig hilsen

NfNs styre

             

Trond Smogeli                  Trude Harneshaug
Styreleder                          Nestleder


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting