post

NfN Årsmøte 2020 – Styre og Administrasjon 2020

Kategori

Årsmøter

Sist endret: 10. august 2020


NfN Årsmøtet 2020
I styremøte 22.03.2020. har styret besluttet, som de fleste bedrifter og organisasjoner, å gjennomføre Årsmøtet 2020, uten personlig frammøte. Møtet ble gjennomført pr. mail basert på saksdokumenter som ble sendt ut sammen med invitasjonene..

Årsmøtets avstemming på de respektive beslutningssakene, skjer ved at hovedkontaktene i medlemsbedriftene oppfordres til å gi sin bedrifts tilslutning (For) eller ikke (Mot), på de angitte beslutningssakene, på utarbeidet «Beslutningsdokument» som fulgte med invitasjonen.

Årsmøtet ble gjennomført i perioden 25. april 2020 til 30. april 2020 kl. 1600.

Følgende styre ble valgt for 2020:

Trond Smogeli, Sykehuset Østfold
Trude Harneshaug, If Skadeforsikring Norge
Elisabeth Winter, Norske Shell U&P
Alain Clerambault, Norges Bank
Anders Oswald, Telenor Real Estate AS
Bjørn Frivold, SAS FM

Styreleder og nestleder

Ifølge statuttene velger styret selv styreleder og nestleder:

Trond Smogeli, Sykehuset Østfold – Styreleder
Trude Harneshaug, If Skadeforsikring Norge  – Nestleder

NfNs Administrasjon

Adm-teamet vil i 2020 bestå av Henning Verløy, Kirsten Faye Jordan og Olav Egil Sæbøe.
Henning Verløy, RE FM Consulting, administrativ leder i ovennevnte team. post@nfn-fm.no
Kirsten Faye Jordan, KFJ Consulting – Koordinering og støtte til faggruppene, medlemskontakt og webside. kirstenfayejordan@gmail.com
Olav Egil Sæbøe, Pro-FM Consulting, faglig bistand ved behov. olav.saeboe@pro-fm.no

Beslutningsdokument (1)

Sak 6-20 Forslag til nye vedtekter NfN

Årsberetning 2020


Kirsten Faye Jordan

Ansvarlig nettverksgrupper og medlemskontakt