post

Line Bøe Skreosen er ny medarbeider i NfN

Kategori

Aktuelt

Sist endret: 22. januar 2023


Kirsten Faye Jordan som har hatt ansvaret for faggruppene og medlemskontakt i NfN gjennom mange år, har meddelt at hun ønsker å avslutte sitt engasjement i NfN.

Line Bøe Skreosen vil erstatte Kirsten og hennes ansvarsområder. Line jobber i det daglige i Multiconsult. For å sikre en smidig introduksjon og erfaringsoverføring, har Line allerede startet opp sitt arbeid, i samarbeid med Kirsten.

I en periode framover vil dere motta post og henvendelser både fra Kirsten og Line.

Vi vil komme tilbake med ytterligere informasjon om Kirstens fratreden i NfN.

Line ønskes velkommen og lykke til med sitt arbeid for NfN.

 


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting