post

Kirsten Faye Jordan slutter i NfNs administrasjon

Kategori

Aktuelt

Sist endret: 15. april 2023


Med Kirstens fratreden, mister vi mye erfaring og historie, fra et medlem som har bidratt og har hatt sentrale roller i NfN gjennom rundt 25 år.

Kirsten Faye Jordan som har hatt ansvaret for faggruppene og medlemskontakten i NfN gjennom mange år, meddelte i slutten av 2022 at hun ønsket å avslutte sitt engasjement i NfN. Etter ansettelsen av Line Bøe Skreosen som Kirstens etterfølger og en vellykket introduksjon av Line, avslutter Kirsten i disse dager, med god samvittighet, sitt formelle engasjement i NfNs administrasjon.

Kirsten har hatt tilknytning til NfN fra de første oppstartsårene gjennom sin daværende arbeidsgiver og NfN bedriftsmedlem, Norsk Hydro AS. I alle år fra midten av 1990-tallet, har Kirsten engasjert seg i NfNs arbeid og utvikling og har hatt sentrale roller og bidrag, blant annet i nettverksgrupper. Spesielt var Kirsten engasjert i etableringen og utviklingen av Nøkkeltallsgruppen og nøkkeltallsarbeidet, som i mange år var en kjernevirksomhet i NfN.

Kirsten var i flere perioder styremedlem i NfN og var også i en periode, tidlig på 2000-tallet, styreleder. Fra 2009 og fram til i dag har Kirsten, gjennom sitt selskap, vært knyttet til NfNs administrasjon, med ansvar for nettverksgrupper og kundekontakt. Gjennom sitt arbeid og opparbeidet bransjeerfaring og -kunnskap, har Kirsten bidratt sterkt til utviklingen av NfN som Norges største FM-nettverk.

På nettverksmøte hos Nordea i januar 2023, ble Kirsten takket for hennes mangeårige innsats i NfN. Her er hun avbildet sammen med Line Bøe Skreosen som overtar oppgavene til Kirsten.

 

På vegne av NfNs medlemmer, styret og administrasjonen, overbringes en stor takk til Kirsten for hennes sterke og gode bidrag gjennom mange år. Hennes stødige og erfarne ledelse av programkomiteer og nettverksgrupper, har vært vesentlig for NfNs suksess som den viktigste arenaen for beste praksiser innen FM i Norge.

NfN vil fortsatt ha gleden av Kirsten som medlem i NfN. På NfNs Årsmøtet 2023 ble hun valgt inn i NfNs Valgkomite for kommende periode.

Kirsten ønskes lykke til videre.


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting