post

ISS og Adecco inngår solidaritetssamarbeid for Ukraina

Kategori

Leverandør

Sist endret: 17. august 2022


Tonje Næss

ISS og Adecco inngår solidaritetssamarbeid for Ukraina

Krigen i Ukraina har gjort sterkt inntrykk. Adecco og ISS ønsker å hjelpe med det vi kan best – få folk i jobb. ISS rekrutterer rundt 1500 medarbeidere i året, og mange av disse stillingene gjøres nå tilgjengelig gjennom AdeccoJobsForUkraine.com.

– Dette er et historisk samarbeid som vil hjelpe ukrainske flyktninger i Norge med å integreres og finne meningsfylte aktiviteter å fylle dagene sine med, sier Torben Sneve. Vi i Adecco vil hjelpe med det vi kan best – få folk ut i jobb. Vi hadde ikke vært i stand til å nå det målet uten ISS.

 

ISS er Norges største leverandør innen facility management, og tilbyr tjenester innen renhold, restaurant- og kantinedrift, eiendomsdrift, og kontorstøtte med supporttjenester. Adecco og ISS har hatt et samarbeid lenge, og har nylig gått inn i et partnerskap. Stillingene ISS og Adecco nå gjør tilgjengelig for ukrainske flyktninger er mange og varierte, alt fra forskjellige typer kontorjobber, til kokker, renholdere og teknikere.

 

– Det er hjerteskjærende å se de humanitære konsekvensene av krigen i Ukraina. I ISS har vi en lang tradisjon for å jobbe aktivt med inkludering og integrering av flyktninger og andre på kanten av jobbmarkedet. Nå er det et akutt behov for et felles krafttak for å hjelpe ukrainske flyktninger, og sammen med Adecco skal vi gjøre det vi kan for å inkludere de som vil ut i arbeid, sier CEO i ISS Norge & Nord-Europa Carl-Fredrik Bjor.

 

Jobs for Ukraine gir meningsfylt arbeid til flyktninger som ønsker det

Jobs for Ukraine er en gratis jobbplattform for ukrainske flyktninger. Siden lanseringen har nesten 1400 bedrifter i Europa deltatt, og ISS er den første store arbeidsgiveren i Norge som registrerer seg på portalen. Over en femtedel av bedriftene tilbyr også hjelp med bolig til kandidatene, og Adecco Group bistår med gratis trening og videreutdanning gjennom sine plattformer. Over 4000 ukrainske flyktninger har registrert seg verden over, men Torben Sneve regner med at dette tallet øker.

 

– Dette er mennesker som er i en krisesituasjon og har opplevd et traume de færreste kan se for seg. Mange vil ikke være i stand til å fungere i arbeidslivet, og mange er ikke helt klare. Samtidig vet vi at det sitter mennesker på flyktningesentre og asylmottak rundt i landet med et desperat ønske om noe å fylle dagene med. Meningsfylt arbeid er en forutsetning for god fysisk og mental helse, sier Sneve.

Adecco og ISS samarbeider om framtidens arbeidsliv, og begge selskap har fokus på mangfold og inkludering.

 

– I ISS har vi rundt 10 000 medarbeidere fra 126 forskjellige land og vi ser på oss selv som en viktig inkluderings- og integreringskanal. Vi skal være jobbskaper, inngangsport til arbeidslivet og tilrettelegger for livslang læring. Dette gjelder ikke bare for ukrainske flyktninger, men flyktninger fra hele verden og andre på kanten av jobbmarkedet. Vi er derfor svært glade for å kunne ta et krafttak sammen med Adecco for ukrainske flyktninger som virkelig trenger all den hjelpen de kan få akkurat nå, sier Bjor.

 

Flere initiativer som bidrar til integrering

Adecco og ISS Norge har jobbet parallelt med flere initiativer for å hjelpe de som er rammet av krigen. ISS har hatt innsamlingsaksjon via Røde Kors, som er til stede i og rundt Ukraina og gir akutt helsehjelp, mat, vann, varme og beskyttelse til de som er rammet av krigen. Adecco Group har etablert et lokalt kriseteam på grensen mellom Ukraina og Polen, samt en døgnåpen hjelpelinje med profesjonell psykologhjelp. Initiativene føyer seg også inn i en lang tradisjon fra Adecco om å muliggjøre og tilrettelegge for flyktninger verden over.

ISS og Adecco er enige om at jobbtilbud er en forutsetning for vellykket integrering.

 

– Vi må ønske flyktninger velkommen til landet vårt med tilbud og aktiviteter. Uten meningsfylt arbeid eller noe annet å bruke dagene sine på, blir de sittende glemt på asylmottak rundt omkring i landet, sier Sneve.

Siden krigen brøt ut, har Adecco arbeidet tett opp mot myndighetene for å ta imot flere flyktninger. Adecco har selv garantert arbeid og bolig for inntil 1000 ukrainske flyktninger, og gjennom samarbeidet som nå er etablert med ISS kan man tilrettelegge for en smidig velkomst.


Tonje Næss

Tonje Næss

Kommunikasjonssjef/Head of Communications ISS Facility Services AS