post

ISS elektrifiserer bilparken

Kategori

Leverandør

Sist endret: 2. mars 2022


Tonje Næss

ISS elektrifiserer bilparken

ISS har inngått et globalt samarbeid med biladministrasjonsselskapet, LeasePlan, for å elektrifisere bilparken. Avtalen er et av mange bærekraftinitiativer som lanseres for at selskapet skal nå målet om å bli klimanøytralt når det gjelder direkte utslipp innen 2030 (kategori 1 og 2-klimagassutslipp).

I januar satte ISS nye standarder for bransjen da selskapet lanserte ambisjonen om å bli et klimanøytralt selskap innen 2040 (kategori 1, 2 og 3-klimagassutslipp). Allerede innen 2030, skal selskapet bli klimanøytralt når det gjelder direkte utslipp og indirekte utslipp fra energiforsyning (kategori 1 og 2-klimagassutslipp). Som et ledd i dette arbeidet er ISS globalt og i Norge i ferd med å elektrifisere bilparken. Globalt har ISS en bilpark på rundt 20 000 biler som totalt slipper ut 60 000 tonn CO2 i året. Gjennom det nye partnerskapet vil både ISS og LeasePlan kunne samarbeide effektivt for å akselerere felles bærekraftinitiativer, med elektrifisering som nøkkeldriver. I år vil 70 prosent av bilene vi mottar i ISS Norge være el-biler.

 

– Det er ikke ett selskap som kan løse klimakrisen alene, så samarbeid er helt avgjørende for at vi sammen kan bygge en mer bærekraftig fremtid. Vi har allerede jobbet med LeasePlan i mange år og har bygget et sterkt forhold, men nå styrker vi partnerskapet ytterligere. Vi er veldig glade for at vi står sammen i arbeidet om bærekraftig mobilitet, noe som vil være en nøkkeldriver i ISS’ bærekraftsarbeid fremover, sier Per Helge Nilsen, bærekraftsansvarlig i ISS Norge.

 

Det utvidede partnerskapet lanseres i første omgang i Norge, Danmark, Tyskland og Storbritannia i løpet av 2022. Flere land vil følge i 2023 og i årene som kommer.


Tonje Næss

Tonje Næss

Kommunikasjonssjef/Head of Communications