post

ISS blir klimanøytralt innen 2040

Kategori

Aktuelt Leverandør

Sist endret: 14. februar 2022


Tonje Næss

ISS blir klimanøytralt innen 2040

ISS annonserte i slutten av januar 2022, en ambisjon om å bli et klimanøytralt selskap innen 2040 (kategori 1, 2 og 3-klimagassutslipp). Allerede innen 2030, skal selskapet bli klimanøytralt når det gjelder direkte utslipp og indirekte utslipp fra energiforsyning (kategori 1 og 2-klimagassutslipp). De ambisiøse målene setter nye standarder for bransjen.

Som et av verdens ledende facility management-selskaper med 400 000 medarbeidere, 40 000 kunder og 80 000 leverandører fordelt på 30 land, har ISS en unik mulighet til å positivt påvirke samfunnet. Gjennom ambisiøse mål globalt og i Norge, inkludert rapportering av selskapets miljøavtrykk, intensiveres bærekraftsarbeidet.

 

– ISS Norge er markedsleder i bransjen og det skal vi også være når det gjelder bærekraft. Nå er vi mer ambisiøse og proaktive enn noen gang, og fremover skal vi jobbe målrettet for å bli et klimanøytralt selskap innen 2040. Som en av Norges største arbeidsgivere har vi et stort ansvar, og det ansvaret tar vi på alvor. I samarbeid med våre kunder og leverandører står vi i en unik posisjon til å positivt påvirke våre omgivelser og den posisjonen skal vi utnytte til det fulle, sier Carl-Fredrik Bjor, CEO i ISS Norge.

 

Samfunnsansvar står sentralt i ISS, både når det gjelder mennesker, samfunn og miljø. I årene fremover skal ISS initiere en mengde aktiviteter for å nå de nye, ambisiøse målene, i tett samarbeid med kunder og leverandører. Selskapet skal blant annet redusere CO2-utslipp på egne tjenester, redusere vannforbruk og energiforbruk, kutte i reisevirksomheten, igangsette forskjellige initiativer knyttet til matsvinn og bærekraftig mat, samt redusere kjemikalieforbruk og forbruksmateriell. Som en del av arbeidet er ISS for eksempel allerede i gang med å elektrifisere hele bilparken.

 

– Våre tjenester skal utføres med minimal miljøpåvirkning og ansvarlig ressursbruk, samtidig som vi hjelper våre kunder med å skape bærekraftige arbeidsplasser ved hjelp av strategisk rådgivning og tjenester. I tråd med vårt samarbeid med Science Based Targets initiative (SBTi) er vi nå i ferd med å sette forskningsbaserte mål for utslippsreduksjon på et globalt nivå. På den måten kan vi utvikle tydelige strategier sammen med våre kunder og leverandører slik at vi sammen kan bidra til en bærekraftig, klimanøytral verdikjede, fortsetter Bjor.

 

Ambisjon er at konsernet skal være klimanøytralt i kategori 1 og 2-aktiviteter innen 2030 – hvor kategori 1 er direkte utslipp, og kategori 2 er indirekte utslipp fra energiforbruk. Innen 2040 skal ISS være klimanøytrale også innenfor kategori 3, som inkluderer alle andre indirekte utslipp.


Tonje Næss

Tonje Næss

Kommunikasjonssjef/Head of Communications