post

Invitasjon til Webinar hos Handelshøyskolen BI – Tema Bærekraft – 28.05.

Kategori

Aktuelt Bærekraft

Sist endret: 27. mai 2021


NfN videreformidler informasjonen og linken til dette webinaret som et tilbud til NfNs medlemmer. Handelshøyskolen BI er medlem i NfN.

BI inviterer til frokostwebinar på førstkommende fredag 28. mai kl 09 om hvordan lykkes med bærekraftssamarbeid på tvers av organisasjoner og sektorer. Det er en av BIs forskere som jobber spesielt inn mot byggenæringen som skal presentere. Arrangementet er gratis.

Link til møtet finner du i arrangementkalenderen.


Kirsten Faye Jordan

Ansvarlig nettverksgrupper og medlemskontakt