post

Digitalt møte avholdt i NfN nettverket Workplace management 16.02.21

Kategori

Workplace Management

Sist endret: 12. februar 2021


Tema: «Statsbygg og arbeidsplasser etter korona – utredninger om arbeidsplasser, smitte og sykefravær»

Statsbygg fikk i oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) om å utrede forholdet mellom aktivitetsbaserte arbeidsplasser og sykefravær, om hvordan pandemi påvirker kapasiteten i byggene våre og hvordan man kan redusere smitte i kontorbygg i fremtiden.
Sammen med Arbeidstilsynet, Stami, Sintef, DSS og Høyskolen i Vestland har Statsbygg utarbeidet flere rapporter som ble presentert.

Foredragsholder: Stephan Soós, Statsbygg

Det var stor interesse for møtet, over 100 fra NfNs medlemsbedrifter deltok.


Kirsten Faye Jordan

Ansvarlig nettverksgrupper og medlemskontakt