post

Digitalt møte avholdt i NfN nettverket Proptech/FM-systemer 07.09.21

Kategori

Aktuelt FM-systemer

Sist endret: 22. august 2021


Tema for møtet  var «Smarte møterom – for den hybride arbeidshverdagen». Foredragsholdere var Steffan Phillip Thorvaldsen fra Bldng.ai og Kenneth Bull fra DNB.

Det var stor interesse for foredraget og mange stilte spørsmål til foredragsholderne.

Se presentasjonen i vedlegget.


Kirsten Faye Jordan

Ansvarlig nettverksgrupper og medlemskontakt